Privacy - Lords Travel

LORDS TRAVELS PRIVATLIVS­POLITIK

Lords Travel & Tours ApS behandler alle personoplysninger ifølge gældende lov, der har formål at beskytte dig og dine personoplysninger. Hos Lords Travel & Tours ApS (samlet betegnet ”Lords Travel”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne privatlivspolitik) respektere vi dit privatliv og er bevidste omkring din integritet og er opmærksom på de krav der stilles for tillidsfuld behandling af dine persondata. Vi beder dig derfor tage dig tid til at læse vores privatlivspolitik igennem, som gælder for alle vores kunder.

1. Lords Travel & Tours ApS

Lords Travel indsamler og behandler personoplysninger, du afgiver i forbindelse med bestilling af en rejse, med henblik på opfyldelse af de formål beskrevet i denne privatlivspolitik. Det er kun relevante nøglepersoner hos Lords Travel, der har adgang til disse oplysninger. Lords Travel er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne iht. gældende ret og gemmer ikke personlige data, uden at du har givet samtykke.

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller til behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:
 

Lords Travel & Tours ApS

Danas Plads 17A

1915 Frederiksberg C

Email: mail@lordstravel.dk


2. Personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, blandt andet ved fx navn, personnummer eller et eller flere identifikationsoplysninger, der er specifikt tilknyttet en given persons identitet.


3. Personlige oplysninger vi behandler og til hvilket formål

Oplysningerne vi indsamler om dig, bliver anvendt for at vedligeholde dit kundeforhold til Lords Travel. De indsamlede oplysninger kan variere, men der er primært tale om oplysninger vedrørende kundeadministration, samt oplysninger der skal sikre driften af Lords Travel, vores rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger kan betyde, at vi ikke vil være istand til at opfylde vores funktion som din rejsearrangør. 

Vi indsamler og behandler, som udgangspunkt udelukkende almindelige personoplysninger. Vi skal dog indhente og behandle visse følsomme personoplysninger såsom cpr.nr. ifbm. udstedelse af forsikringensdokumenter eller indhentning af pasoplysninger til en given rejsearrangement, eller særlig kost behov ifbm. bestilling af mad ombord fly eller på hotel. Uden disse oplysninger ved vi ikke kunne levere den ønsket rejse til dig.

Hos Lords Travel indsamler vi typisk følgende oplysninger:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

For at vi kan sende nyhedsbrevet til dig, indsamler vi p.t. følgende personlige oplysninger:

Vi sender kun emails med markedsføringsmateriale omkring vores produkter, rejseinspiration, events o.lign., hvis vi har din tilladelse. Hvis du ikke giver samtykke til at modtage denne type materiale, sender vi det ikke til dig og du kan til hver en tid få adgang til oplysningerne med henblik på opdatering eller afmelding.  

Når du køber vores produkter

Vi indhenter de oplysninger, som du giver os ifbm. med køb af vores produkter ved kontakt til vores rejsekonsulenter, personligt, telefonisk, via email eller online. Typisk er der tale om følgende. Hvis bestillingen omfatter børn, indsamler vi også de nødvendige oplysninger om barnet.

 • Passageroplysninger, navn iht. pas og evt. fødselsdato hvor det påkræves

 • Kontaktoplysninger (email/telefonnummer/adresse)

 • Relevante oplysninger og eventuelle særlige ønsker i forhold til kost eller handicap.

 • Oplysninger om dine køb, herunder hvad du har købt, hvornår og hvor du købte det, hvordan du betalte samt kredit- og andre betalingsoplysninger.

 • Oplysninger om din browseradfærd på vores online platforme.

 • Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre organisationers hjemmesider.

 • Oplysninger om, hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, onlineidentifikation og browserdetaljer.

 • Sociale præferencer, interesser og aktiviteter.

Når du kontakter os eller vi kontakter dig

For at vi kan komme i kontakt med dig, svare på forespørgsler fra dig og adminstrere kampagner osv. behandler vi nedenstående personoplysninger:

 • Personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier. Først og fremmest indsamler vi de oplysninger, vi har brug for til at kontakte dig, f.eks. dit navn, brugernavn og e-mailadresse.

 • Oplysninger om e-mails, nyhedsbreve og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder alle links deri, som du klikker på.

 • Din feedback og bidrag til kundeundersøgelser og spørgeskemaer.

 • Hvis du logger ind med dine adgangskoder til sociale netværk for at tilgå vores platforme og online-tjenester, f.eks. Facebook, Google+ og Twitter, accepterer du at dele dine brugeroplysninger med os. Det kan være dit navn, din e-mailadresse, din fødselsdato, din placering og andre oplysninger, som du vælger at dele med os.
   

Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

 • Når en anden person bruger dine personlige oplysninger til at foretage en reservation eller kontakte os vedrørende et spørgsmål, hvor du er involveret, bruger vi de personlige oplysninger, som denne person giver om dig.

 • Hvis du afgiver personoplysninger om andre, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give sådanne oplysninger. Du bør også sikre, at de i givet fald forstår, hvordan vi kan bruge deres personoplysninger.
   

4. Retslig grundlag for behandling af data

Lords Travel vil som udgangspunkt kun indhente og behandle personoplysninger som følgende:

 • Dit udtrykkelige samtykke

 • For at gennemføre foranstaltninger, der foretages på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt

 • Til indgåelse og opfyldelse af din kontrakt med Lords Travel med vores rettigheder og retlig forpligtelser, som din rejsearrangør

 • Beskyttelse af dine eller anden identificerbar fysisk persons vitale interesser

 • Det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 • Det er nødvendigt af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
   

5. Dine rettigheder

 • Du har til hver en tid ret til at inddrage dit samtykke for behandling af dine personoplysninger ved at kontakte os. 

 • Du har til hver en tid ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig. Ved gentagne anmodninger indenfor kort periode, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.

 • Vi ønsker relevante personoplysninger, som er korrekte og opdaterede. Du bedes derfor informere os, såfremt nogen af oplysninger, som vi har er forældet eller forkerte. Du kan til hver en tid anmode om at få din personoplysninger ændret-

 • Du har til hver en tid ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger bl.a. ved udløb af formålet eller tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem for at forfølge legitime, forretningsmæssige eller lovgivningsmæssige formål.

 • Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at klage over hvordan vi indsamler, opbevarer og/eller behandler dine personoplysninger. Vi bestræber os på at løse klager til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, men hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet.
   

6. Deling af personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere

For at sikre levering af de produkter og tjenesteydelser du har købt, kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi videregiver udelukkende oplysninger, i det omfang det er nødvendigt ifbm. dit rejsearrangement. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Lords Travel vil typisk videregive personoplysninger til følgende ifbm. bestilling af en rejse:

Globale Distributions Systemer (GDS)

 • Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.

 • Lords Travel bruger Travelport og Sabre til bestilling af disse tjenesteydelser på vegne af vores kunder.

 • Vi videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. De oplysninger der typisk videregives er fornavn, mellemnavn(e), efternavn, pasoplysninger, afrejse-og hjemrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

 • Vi videregiver personoplysninger til hoteller i forbindelse med bestilling af din rejse. De oplysninger der typisk videregives er fornavn, mellemnavn(e), efternavn iht. pasoplysninger, afrejse-og hjemrejselufthavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, nationalitet, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

 • Vi videregiver personoplysninger til incoming rejseagenter, som er vores samarbejdspartnere i de pågældende lande for at arrangere udflugter, transfers m.m. I den forbindelse  har rejseagenten til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for special assistance på grund af handicap eller sygdom.

 • Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype, alder, evt. cpr. nr.

 • Lords Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikring.

 • Det er ikke alle som direkte køber vores produkter, men derimod ønsker først at indhente et tilbud. For at udarbejde et konkret tilbud med forudgående samtykke kan vi have behov for at lave en forhåndsreservation hos flyselskaberne og/eller hoteller/samarbejdspartnere, inden du tager endelig stilling til om rejsen ønskes. I forbindelse med tilbuddet videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til et GDS (som omtalt ovenfor), der foretager den præliminære bookning hos flyselskabet, og eller/ hotellet, samarbejdspartnere m.fl. Da der i forbindelse med indhentelsen af det kvalificerede tilbud videregives oplysninger til flere nye selvstændigt dataansvarlige (GDS, flyselskaber, hoteller mv.), kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb – også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres. Lords Travel kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.
  Lords Travel tilstræber konstant at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. Lords Travel videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.


7. Internationale overførsler af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler fra dig, kan blive overført til og opbevaret hos en destination uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dine personoplysninger kan også blive behandlet af organisationer, der opererer uden for EØS, og som arbejder for os eller for en af vores leverandører.

Hvis dette sker, sikrer vi at dine personoplysninger forbliver tilstrækkeligt beskyttede, og at de bliver behandlet i overensstemmelse med denne politik. Disse sikkerhedsforanstaltninger inkluderer, men er ikke begrænset til, passende kontraktbestemmelser, såsom EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser og andre lempelige sikkerhedsforanstaltninger. 

Du skal dog være opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse kan betyde, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Hvis du ikke ønsker, at Lords Travel i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse.

Lords Travel videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.


8. Links til andre hjemmesider og Sociale Medier

Vores hjemmeside, markedsføringsinitiativer m.m. kan indeholde links til andre hjemmesider, samt sociale medier funktioner og links dertil såsom Facebook, Instagram, YouTube m.fl. som har deres egne privatlivspolitikker. 

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt før, at du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse funktioner og/eller tjenester.
 

9. Ændring af vores privatlivspolitik

Vi kan ændre vores privatlivspolitik på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel. Du bedes derfor løbende tjekke vores hjemmeside for opdateringer.